naar boven
print deze pagina
Opnamecriteria

De op te nemen gegevens en de persoon / organisatie die deze aanbiedt dienen ten minste aan de onderstaande criteria te voldoen.
In gevallen waarin de onderstaande richtlijnen geen uitsluitsel geven beslist de GGD Hollands Midden. Over een door de GGD genomen besluit inzake opname kan niet worden gecorrespondeerd.

De aanbieder:

 • moet werkzaam zijn voor inwoners in de regio Zuid-Holland Noord.
 • staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • moet werkzaam zijn op het gebied van Zorg, Welzijn of Wonen, waarbij de nadruk moet liggen op zorg.
 • moet benaderbaar zijn voor individuele verzoeken van burgers.
 • moet identificeerbaar zijn via een adres. Dit adres hoeft niet noodzakelijk op de website getoond te worden.
 • hanteert een schriftelijk vastgelegde klachtenregeling.
 • heeft een vorm van officiële erkenning:
  • zorgverleners waarvoor een registratie verplicht is inzake de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG), zijn ingeschreven in het BIG-register.
  • zorgverleners waarvoor BIG-registratie niet verplicht of mogelijk is, dienen aangesloten te zijn bij één of meerdere beroepsverenigingen.
 • verklaart dat de ingediende gegevens correct en volledig zijn, en aanvaardt medeverantwoordelijkheid om de gegevens correct en volledig te houden.

Indien aanbieder en / of gegevens niet (meer) voldoen aan bovenstaande richtlijnen dan heeft de GGD het recht om gegevens te weigeren dan wel te verwijderen uit de database. Dit kan zonder voorafgaande berichtgeving en / of opgaaf van redenen.

De GGD Hollands Midden behoudt zich het recht voor om deze criteria zonder kennisgeving te wijzigen.